Nama Islam

Carian boleh dibuat dengan gabungan maksud seperti "iman, cinta, baik" atau carian nama seperti "abdul" atau "dalilah".
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Share on Facebook


  / MuslimNames (Sister Site) / Lihat Favourite / Padam Favourite / Semua Favourite / Baby Products /

Lelaki

Afeef
- tuli; asli; beriman

Aqeef
- memberi tumpuan sepenuhnya

Aqeel
- yang bijak; nama saudara Ali r.a

Faqeeh
- pengadil; penuntut perundangan agama

Hanif/Haneef
- yang lurus; yang berpegang teguh kepada ajaran Islam

Latif/Lateef
- yang lemah lembut; yang bersopan

Mustaqim/Mustaqeem
- yang lurus

Naqib/Naqeeb
- ketua; yang arif; penjamin

Nazeef
- bersih; kemas

Nazheef
- bersih; cermat; kemas

Nazheefud-Deen/Nazheefuddin
- kebersihan agama

Shareef
- yang disegani dan dihormati

Taqee
- ahli taqwa

Tareef
- yang jarang ditemui

Yaqeen
- kepercayaan

 

Perempuan

Aqilah/Aqeelah
- yang bijak; yang mulia

Haniifah/Haneefah
- yang lurus; beriman

Naqibah/Naqeebah
- ketua; akal; ketajaman fikiran

Nazeefah
- bersih

Waseefah
- hamba perempuan